Sorteig

Et regalem dos audiòfons de gamma alta recarregables

+ carregador

Emplena la butlleta per participar-hi i entrar al sorteig

VALORAT EN 9.000 €

*Oferta vàlida del 19 de juny al 31 de juliol.

Bases del sorteig

El present sorteig és organitzat per MIRÓ CENTRE AUDITIU , amb domicili en C/Torres de Sanui, 19 25006 Lleida, i número d’identificació fiscal B72726029

El sorteig està obert a totes les persones majors d’edat i residents en España a excepció dels empleats i familiars directes de MIRÓ CENTRE AUDITIU. La participació en aquest sorteig implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes bases legals.

Durada del sorteig: L’oferta per a participar en el sorteig estarà vigent des del 19 de juny fins al 31 de juliol, tots dos inclusivament.

Mecànica de participació: Per a participar en el sorteig, els participants han de completar el formulari d’inscripció íntegrament, proporcionant les dades personals requerides, incloent-hi nom complet, adreça de correu electrònic i número de telèfon de contacte. La participació serà vàlida únicament si es proporciona informació veraç i completa.

Premi: El premi consisteix en dos audiòfons de gamma alta recarregables, juntament amb un carregador valorat en 9.000 €. El premi no és transferible ni canviable per diners en efectiu o altres productes.

Selecció del guanyador: El guanyador se seleccionarà mitjançant un sorteig aleatori entre tots els participants elegibles. El sorteig es realitzarà dins dels cinc dies hàbils posteriors al tancament de l’oferta.

Comunicació amb el guanyador: El guanyador serà notificat a través de correu electrònic o per telèfon, utilitzant la informació proporcionada en el formulari d’inscripció. Si el guanyador no respon en un termini de cinc dies hàbils després d’haver estat notificat, se seleccionarà un nou guanyador.

Publicitat del guanyador: En acceptar el premi, el guanyador atorga a MIRÓ CENTRE AUDITIU. el dret a utilitzar el seu nom i la seva imatge amb finalitats publicitaris relacionats amb el sorteig, en qualsevol mitjà de comunicació, sense cap compensació addicional.

Modificacions: MIRÓ CENTRE AUDITIU. es reserva el dret de modificar, suspendre o cancel·lar el sorteig en qualsevol moment, per causes justificades o de força major. En cas de modificacions, aquestes seran degudament notificades als participants.

Legislació aplicable i jurisdicció: Aquestes bases legals es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis de España. Qualsevol disputa que sorgeixi en relació amb aquest sorteig estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de España.